En læser spørger om ordet “Platugle” er injurierende og dermed ulovligt at kalde andre.

Vi har her at gøre med straffelovens §267 som siger:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Så dermed kommer det an på hvor ordet bliver udtalt. Er det privat i en samtale, kan det ikke betragtes som injurier, men sker det på en hjemmeside eller lignende, er det strafbart. Det er dog sagsøgeren der bærer bevisbyrden, og dermed sagsøgeren der skal dokumentere at den nedsættende bemærkning er blevet ytret.

Det er ikke særlig svært, hvis det står på Internettet, men hvis det er ytret i en tale eller lignende, bliver det sværere, medmindre der er videodokumentation.