For tiden er socialt bedrageri meget oppe i nyhederne. Kommunerne oplever, at flere og flere borgere anmelder naboen for socialt bedrageri. Men hvad anmelder borgerne så hinanden for?

Det kan være, at nabokonen inde ved siden af modtager sygedagpenge på grund af hold i ryggen – men alligevel pludselig står på tagryggen af sin venindes tag og gør det rent.

Det kan også være, at Felix fra Amagergade begynder at sætte små sedler op i den lokale brugs om, at han udfører billig arbejdskraft inden for vvs og ”glemmer”, at han hver måned modtager kontanthjælp. Gerningerne i disse to eksempler betegnes socialt bedrageri.

Kort fortalt begår en person socialt bedrageri, hvis man velvidende modtager penge fra ikke offentliggjorte steder, når vedkommende samtidig får udbetalt eks. sygedagpenge, dagpenge, kontanthjælp, boligstøtte, pension, friplads i institutioner og børnetilskud eller andre sociale ydelser.

Bliver en person taget i bedrageri, kan det resultere i en politianmeldelse. Her kommer den bedrageriske højst sandsynligt til at betale sine ugerninger tilbage.

Sådan anmelder du socialt bedrageri

Har du mistanke om bedrageri?

Hvis du har mistanke om, at naboen modtager offentlige ydelser – altså de penge du betaler til skattekassen – og samtidig modtager penge fra andre instanser, kan du helt anonymt anmelde vedkommende til kommunen.

Når du har anmeldt borgeren til kommunen, undersøges det, om du har ret i din antagelse af bedrageri. Finder kommunen beviser på bedrageri, kan de foretage sig tre ting:

  1. Stoppe de sociale ydelser (fx kontanthjælp, dagpenge osv.)
  2. Stille et krav om tilbagebetaling af de allerede udbetalte ydelser
  3. Anmelde bedrageriet til politiet, hvor det i værste fald kan straffes med fængsel

Hvad indeholder en god anmeldelse?

En rigtig god anmeldelse er klar og overskuelig. Her er, hvad du skal skrive i din udførlige anmeldelse:

  • Beskriv hvilken form for socialt bedrageri, du har mistanke om
  • Skriv navn og adresse, eller andre relevante oplysninger, på den person du vil anmelde. Anden relevant viden kunne være information om personens samlever, arbejdsgiver eller lignende.
  • Skriv dine oplysninger så modtageren af anmeldelse kan kontakte dig for yderligere informationer, medmindre du ønsker at være helt anonym.

Du kan indgive en anmeldelse ved at klikke her!