Hvad blev der egentlig af alle de millioner, som Britta Nielsen svindlede ud af Socialministeriet? En del af dem tilfaldt hendes børn, der ikke gik sultne i seng. Her får du historien om Britta Nielsens yngste datter, Nadia Samina Hayat.

Jimmy, Nadia og Karina Hayat. Børnene af storsvindleren Britta Nielsen fik alle særdeles rundhåndede gaver af deres mor, som stjal fra de fattige og gav til sig selv – og familien. Godt nok bedyrede døtrene Nadia og Karina deres uskyld på tv ikke længe efter, at deres mor kom i søgelyset – men det ændrede ikke ved, at de siden blev dømt i retten.

Britta Nielsen tog sig godt af sin yngste datter

Britta Nielsens yngste datter, Nadia, blev tiltalt for groft hæleri for den nette sum af 37,2 millioner kroner. Pengene blev overført af hendes mor, og hun undrede sig efter eget udsagn ikke over, hvor pengene stammede fra.

Nadia Samina Hayat var 32 år gammel, de retssagen udspillede sig med enorm interesse fra offentligheden. Som navnet indikerer var Nadias far af udenlandsk herkomst. Han spillede i øvrigt en central rolle under vidneudsagnene.

Pakistanskfødte Khursheed Hayat kom til Danmark som ufaglært arbejder i 70’erne og fandt kærligheden med Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der siden blev landskendt som Britta Nielsen. Efter hans død i 2005 skulle han have efterladt sig en enorm arv, som var investeret i aktier og obligationer. En arv, der var så stor, at børnene ikke behøvede at bekymre sig om nogensinde at få et arbejde.

Sådan lød forklaringen i retten fra Nadia Hayat, som flere gange brød hulkende sammen, når anklageren stillede opklarende spørgsmål.

Kunne de dog ikke bare alle sammen forstå, at hun følte sig enormt priviligeret med en far, der sørgede for sine børn efter sin død?

En ung Nadia Samina fortæller om sin karriere indenfor ridning

15 millioner til ophold på tysk stutteri

Nadia Samina Hayat blev stillet mange spørgsmål om sit svimlende forbrug af penge. Under retssagen i Glostrup kom det også frem, at Nadia faktisk aldrig havde haft et ærligt arbejde. Et faktum, der dog ikke forhindrede hende i at svinge betalingskortet og bruge løs.

Særligt forholdet til heste interesserede retten – og pressen. Britta Nielsen havde i den forbindelse sørget for et ophold på det tysk stutteri Schockemöhle. Og regningen? 15 millioner gode danske kroner.

Særligt én hest faldt i yngstedatterens smag. Mad Max var navnet – og da mor Britta hørte om kærlighedsforholdet, pungede hun da ud, så datteren kunne få sin hest. Det syntes, Nadia godt nok var lidt vildt – men glad blev hun da i sagens natur.

Jeg har prøvet en hest, Mad Max. Den er jeg ret vild med

Nadia Samina Hayat til sin mor

Nadia Samina Hayat havde også god og dyr smag indenfor biler

Når Nadia skulle ud at erhverve sig noget at komme rundt i, faldt valget også på tysk kvalitet. En Audi er jo en fed og dyr bil, så hvorfor ikke købe en model RS5, når nu det er den, datteren vil have?

Sådan må Britta Nielsen have tænkt, for hun pungede 90.000 euro ud af egen lomme. Nu kunne Nadia fragte sig rundt til ridestævner ved at trykke speederen i bund på de tyske autobahns – uden at have løftet en finger for ulejligheden.

Når man har penge, kan man hurtigt blive afhængig af at kaste om sig med den. Efter eget udsagn var Nadia en overgang havnet i en dårlig periode. Her fandt hun trøst i at købe sig til hurtige sus – og det var ikke billigt.

Der kunne blive spenderet op mod halve millioner på personligt forbrug i løbet af bare et år. Nok ikke noget, som hr. og fru Danmark i al almindelighed kommer i nærheden af. Shoppeture af rang!

Jeg havde en periode, hvor jeg var rigtig ked af det

Nadia Samina Hayat

Arven efter faren

Selvom anklagerne ikke havde konkrete beviser for, at Britta Nielsens børn havde været vidende omkring de kriminelle forhold, havde de dog esser i ærmet. Når nu Nadia Hayat gjorde så meget ud af at forklare om arven fra sin, var det på sin plads at spørge nærmere ind hertil.

Det kom i denne forbindelse frem, at arven havde været på 300.000 kroner. Herfra er der rimelig langt op til de 117 millioner, som Britta Nielsen blev dømt for at have svindlet sig til.

Og farens månedsløn i årene før sin død? Et sted omkring de 30.000 for en stilling på Carlsberg. Ikke noget, der kan finansiere et svimlende forbrug som beskrevet tidligere. Det skulle da lige være, hvis hele molevitten var blevet investeret i Bitcoins længe før de blev alment kendte.

Der var ingen lukrative investeringer i aktier eller obligationer. Der var kun en skruppelløs mor, som havde tiltusket sig millioner på de svages bekostning. Penge, som skulle have været brugt til at gøre livet lettere for personer, der var havnet på samfundets bund.

Dommen – Nadia Samina Hayat

Nadia Samina Hayat fik ved rettet i Glostrup 9. juli 2020 en ubetinget dom på fængsel i tre år og seks måneder. Umiddelbart efter modtagelse af dommen, valgte forsvarsadvokaten at anke domme til Landsretten. Nadia Hayat var i øvrigt ikke til stede under domsafsigelsen.

Selvom der ikke var håndfaste beviser, landede retten altså på, at Nadia Hayat måtte have haft en viden om, at pengene ikke var anskaffet på lovlig vis.

Ankesagen mod Britta Nielsens børn begynder efter planen 30. august 2021. Der er afsat ni dage og to reservedage. De sidste dage er i oktober.

Under retssagen kom det frem, at Nadia nu blev forsørget af SU som følge af sit jura-studie. Unægtelig en anden vej at gå end hendes hidtidige livsførelse.

Svindlere.dk følger op, når der falder endelig dom i sagen!

Litteraturliste:

Videoer

Læs også om sagens hovedperson, Britta Nielsen, lige her!