Nordea overholder ikke egne kontrakter

Af Gert Otkjær

Du kan klikke på billedet for at læse artiklen.

*** Update *** Denne sag ligger nu hos Pengeinstituternes Ankenævn, men Danmark er ikke det eneste land, hvor Nordea laver sin helt egen fortolkning af lovgivning og regler. Nordea Finland (som pudsigt nok også er den anden part i nedenstående beskrivelse) er netop idømt en rekordstor bøde på 1 million Euro for at have ydet dårlig rådgivning til deres kunder.

For 6 år siden, blev jeg ringet op af Nordea, der tilbød at nedsætte renten på min swap kontrakt. Betingelsen var, at jeg forlængede perioden med 5 år. Dette talte jeg med min revisor om, der frarådede mig det, og derfor takkede jeg nej til tilbudet.

Se også advarslen om Nordeas fordobling af bidragssatserne nederst på siden!

Overrasket blev jeg, da min bankrådgiver i Silkeborg, Gitte Marqard forklarede mig, om den usikkerhed der var på renten for øjeblikket, og det var en meget fordelagtig tilbud jeg havde fået, og til sidst sagde jeg så ja, da jeg havde stor tillid, til min bankrådgiver. Dengang vidste jeg ikke, at de fik provision af at lave swap kontrakter. Hun printede derefter aftalen ud som jeg først underskrev, hun bevidnede derefter kontrakten med sin underskrift, og kaldte derefter en medarbejder for afdelingen hen som andet vidne, som også underskrev kontrakten. Jeg fik ikke nogen genpart af aftalen. Der gik så 5 år, hvor aftalen kostede mig en halv million kroner i renter.

Klik på billedet for at se i fuld størrelse.

Klik på billedet for at se i fuld størrelse.

Da de 5 år var gået fik jeg pludselig besked fra Nordea, at de havde besluttet at forlænge aftalen aftalen med yderligere 5 år. Dette protesterede jeg over, men fik at vide, at det havde jeg da skrevet under på, at Nordea havde ret til. Jeg bad om kopi af aftalen, og fik udleveret kopi af kontrakten, samt meddelelse om forlængelse. Forlængelsen skulle meddeles senest den 25. juni 2015. Jeg kunne nu konstatere, at forlængelsen var dateret den 26. juni 2015, og derfor var for sent varslet.

Nu bliver det rigtig mærkelig. For nu meddeler Nordea mig, at jeg skal se bort fra den forlængelse de har givet mig, da de meddeler at de har anden varsling der er korrekt varslet, som de har lavet i Nordea Silkeborg. I kontrakten står, at det er Nordea Finland der skal varsle En varsling som jeg stadig ikke har set den dag idag, men direktør Niels Jørgen Pedersen meddeler, at det har han ingen kommentar til. Jeg står altså med en varsling der ikke er gyldig, og Nordeas påstand om at de har en korrekt varsling, men den vil de ikke udlevere!

Nordea har nu ulovligt hævet kr. 30000,- i kvartalet på min konto i et år, for en swap aftale der er udløbet.

Sagen er anmeldt til politiet, til politikommissær Bent Riber Nielsen, der som han kan se det er tale om dokumentfalsk, og han vil i samarbejde med advokat Nicolai Carøe Advokatgruppen medvirke ved stævning af Nordea. Når der engang bliver afsagt dom vil den naturligvis blive bragt her på siden. Herunder ses den eneste varsling jeg har fået, der som det ses er dateret forsent.

nordea2 001

Forhøjede bidragssatser advarsel

Da Nordea for omkring 15 år siden startede en kreditforening, havde jeg mine huse i BRF kredit samt Nykredit.

Jeg blev da kontaktet af min bank (Nordea) der tilbød mig, at hvis jeg ville skifte til Nordea kredit, ville de gøre mig til fordel plus kunde, de ville overtage mine huslån uden omkostninger for mig, samt give mig markeders billigste bidragssats og altid være  den billigste på markedet. Jeg syntes det lød fornuftig, så det sagde jeg ja tak til.

Det viste sig så på et senere tidspunkt, at Nordea havde helt andre planer med at overtage mine huslån, nemlig at  mig med på den bølge der hedder renteswap, hvor Nordea rigtig scorer kassen. Et huslån på kr. 3.500.000,- har det på nuværende tidspunkt kostet mig langt over en million foruden de normale renter og bidragssatser.

Men det holder ikke med det. Jeg har lige modtaget en meddelelse, hvor man vil forhøje mit bidrag med 100% til 1,25% på et hus, hvor gælden er 50% af den offentlige vurdering. Jeg har nu kontaktet min gamle kreditforening BRF,  der oplyser mig, at hvis de skal overtage lånet, vil bidragssatsen være mellem 0,5 og 0,6%, men der er naturligvis omkostninger ved at skifte kreditforening. Mon Nordea så vil betale dem, når de nu ikke er ordholdende. Jeg tror det næppe.

Her vises det det modtagne brev med varsling om forhøjelse, samt oplysning om nuværende bidragssats.

bidragsforhøjelse 001