Er ordet “Platugle” injurierende?

En læser spørger om ordet “Platugle” er injurierende og dermed ulovligt at kalde andre. Vi har her at gøre med straffelovens §267 som siger: Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser...