Anmeld socialt bedrageri

anmeld socialt bedrageriFor tiden er socialt bedrageri meget oppe i nyhederne. Kommunerne oplever nemlig, at flere og flere borgere anmelder naboen for socialt bedrageri. Men hvad anmelder borgerne så hinanden for?

Det kan være, at nabokonen inde ved siden af, modtager sygedagpenge på grund af hold i ryggen, men pludselig står på tagryggen af sin venindes tag og gør det rent.

Det kan også være, at Felix fra Amagergade begynder, at sætte små sedler op i den lokale brugs om, at han udfører billig arbejdskraft inden for vvs, og ”glemmer”, at han hver måned modtager kontanthjælp. Gerningerne i disse to eksempler betegnes som socialt bedrageri.

Kort fortalt, så begår en person socialt bedrageri, hvis han eller hun velvidende modtager penge fra ikke offentliggjorte steder, når vedkommende fx får udbetalt sygedagpenge, dagpenge, kontanthjælp, boligstøtte, pension, friplads i institutioner og børnetilskud eller på anden vis for sociale ydelser.

Bliver en person taget i socialt bedrageri kan det resultere i en politianmeldelse. Her kommer den bedrageriske højst sandsynligt til at betale sine ugerninger tilbage.

Sådan anmelder socialt bedrageri

Har du mistanke om socialt bedrageri?Har du mistanke om, at naboen modtager offentlige ydelser- altså de penge du betaler til skattekassen, og samtidig modtager penge fra andre instanser, kan du helt anonymt anmelde vedkommende til kommunen.

OBS: Du vælger altså selv om du vil være anonym, men vælger du ikke at være anonym, kan dit navn blive opgivet til den anmeldte!

Når du har anmeldt borgeren til kommunen, undersøger de om du har ret i din antagelse af bedrageri. Finder kommunen beviser på bedrageri, kan de foretage sig 3 ting:

  1. Stoppe de sociale ydelser (fx kontanthjælp, dagpenge osv)
  2. Stille et krav om tilbagebetaling af de allerede udbetalte ydelser
  3. Anmelde bedrageriet til politiet, hvor det i værste fald, kan straffes med fængsel

Hvad indeholder en god anmeldelse?

En rigtig god anmeldelse indeholder klarhed og overskuelighed. Her er hvad du skal skrive i din udførlige anmeldelse:

  • Beskriv, hvilken form for socialt bedrageri du mistænker
  • Skriv navn og adresse eller andre relevante oplysninger på den person du vil anmelde. Anden relevant viden kunne være information om personens samlever, arbejdsgiver eller lign.
  • Skriv dine oplysninger, så modtageren af anmeldelse kan kontakte dig for yderligere information medmindre du ønsker at være helt anonym.

Du kan indgive indgive en anmeldelse her: Anmeld socialt bedrageri!