Anmeld svindel, advar om en svindler eller læs om danmarks mest berygtede svindlere!

Lokkemad fra svindlereVelkommen til Svindlere.dk siden der fortæller dig alt om svindel og advarer dig imod svindlere og deres tricks. Har du selv været offer for en svindler, eller kender du en der har? Du er mere end velkommen til at advare imod en svindler, hvis du kan dokumentere din påstand.

Skulle du være nysgerrig finder du også biografier om Danmarks mest berygtede svindlere gennem tiden, men inden du går videre er det nok bedst at få nogle definitioner på plads om ordet svindel:

Svindel er et andet ord for bedrageri, som er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding. Vildledningen skal være sket forsætligt, dvs., at en uagtsom vildledning ikke falder ind under straffelovens § 279.

I disse tider mister ord tit deres betydning i forhold til deres definition. Eksempelvist er ordet “idiot” en betegnelse for en person med en intelligenskvotient på 0, men i dagens Danmark bruges ordet selvfølgelig ikke på den måde, og har nu fået en meget løsere og mere spøgefuld betydning.

Problemet er bare at ordet svindler er decideret ulovligt at bruge om nogen, jf. injurielovgivningen, medmindre personen har en dom for svindel som beskrevet ovenfor.

Kalder du en person for en svindler uden at kunne dokumentere din påstand med en dom, kan personen uden problemer vinde en injuriesag imod dig, og du vil typisk skulle betale en erstatning på 20.000 kroner + advokatomkostninger… så pas på hvordan du beskriver dem du oplever som svindlere.

Det der derimod er ganske lovligt, er at fortælle om dine egne oplevelser. Det er ikke i orden hvis du skriver “X er en svindler”, men det er derimod helt ok at skrive “Jeg føler mig svindlet af X”. I første eksempel postulerer du et faktum, og i andet eksempel skriver du hvordan du har oplevet en begivenhed.

Nu kan du gå i gang med at se advarsler om svindlere, du kan læse om berygtede svindlere, og nu da du kender den juridiske definition kan du også anmelde svindel.